Etisk bæredygtig økonomi i Syddjurs

 

Økonomi er en vigtig grundsten og driver for bæredygtighed. Det er altafgørende, at der er balance i økonomien.

Samspillet mellem de tre bundlinjer er et fundament for bæredygtig udvikling. Er der underskud betyder det at der ikke er overskud til at investere i miljø og mennesker, hvorimod, hvis der er overskud giver det muligheder for at investere.

I Alternativet Syddjurs har vi en sund økonomisk tilgang til arbejdet med bæredygtighed og en viden om, at man kan tjene penge og skabe grønne jobs ved at investere og satse på den grønne omstilling. Globalt set ser vi, at nye grønne jobs giver sikre og attraktive jobs, hvilket gør virksomheder mindre sårbare i fremtiden.

Etisk økonomisk bæredygtighed handler også om ressourcer, hvor vi vil gøre op med vanetænkning og indarbejde genbygmaterialer i de anlægsprojekter, hvor det giver økonomisk mening. Vi vil også arbejde for, at Syddjurs bliver en ressourceklog kommune, der udbytter en så stor del af affaldsmængderne til genanvendelse og opfordre nye virksomheder til at etablere sig i kommunen i såkaldte industrisymbioser, hvor den ene virksomheds affald er den anden virksomheds råvarer. Det er en win-win for den miljømæssige og økonomiske bundlinje.

Vi må ikke være bange for at investere “kloge” penge i projekter, der vil give et større afkast end investeringen og som samtidig bidrager til at vi bliver en mere grøn kommune.

Det er sund fornuft og en visionær orientering, der kigger længere ind i fremtiden end den næste valgperiode.

Se alle vores forslag her