Et grønnere Syddjurs

Økonomi og økologi stammer fra samme græske ord: Oikos – hus eller hjem. Det handler om at tage os af det sted, vi bor.


Hvor økonomien ingen grænser kender, så er det anderledes med økologien. Det er de færreste klimaeksperter, der ikke anerkender, at vores hjem er truet, og at øjeblikkelig og vidtrækkende handlinger er nødvendige. Heldigvis er der større og større konsensus om det. På globalt plan afspejles det ikke mindst i FNs 17 verdensmål frem mod 2030. Men det skal begynde her. Her hvor vi bor. I vores kommune.

 

Her kan du læse Alternativet Syddjurs’ forslag til, hvordan Syddjurs Kommune skal være en aktiv og innovativ del af en grønnere fremtid. Det er afgørende, at vi begynder at måle på miljøindsatsen i vores samfund. Alternativet Syddjurs går til valg på, at det skal være muligt at skabe et overblik over følgende indikatorers status:

  1. Udledning af drivhusgas

  2. biodiversitet

  3. økologisk fodaftryk

  4. fossile subsidier

  5. andel affald der forbrændes

  6. kemikaliebelastning.

 

At det bliver muligt at måle på alle disse indikatorer på landsplan, er et arbejde vi følger nøje i Syddjurs, og vi ønsker samme bundlinje omsat til Syddjurs Kommune.

 

Hvad betyder det i praksis?

Vi skal løbende registrere, hvordan parametrene udvikler sig og derudfra foretage valg, der styrker den grønne bevægelse – nøjagtig ligesom vi i dag gør med økonomien.

Med andre ord skal det grønne regnskab forpligte os i lige så høj grad som det økonomiske regnskab!

Se vores konkrete forslag Her