kolindsund.png

Svar til Kolindsunds Venner

I forbindelse med kommunalvalget her Kolindsunds Venner stillet Alternativet og de andre partier nogle spørgsmål om deres holdning til gendannelsen af Kolindsund. 

Læs her hvad kandidat Jakob Baungaard svarede 

 

1. Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at jeres parti vil arbejde for gendannelse af Kolindsund?

I Alternativet arbejder vi med alle projekter ud fra de tre bundlinjer:


• Miljømæssig bæredygtighed

• Social bæredygtighed

• (Etisk) økonomisk bæredygtighed 

 

Projektet Kolindsund vil vi derfor have følgende vigtige forudsætninger:

• Miljømæssig bæredygtighed

Kolindsund skal være en miljømæssig gevinst og det er vi ikke i tvivl om at det vil blive, når dette projekt engang bliver en realitet. Naturkapital styrkes i høj grad.

• Social bæredygtighed

Projektet handler ikke kun om naturkapital og biodiversitet men i lige så høj grad om mennesker. Derfor er samskabelse og inddragelse af de vigtigste interessentgrupper essentiel. Den vigtigste interessentgruppe er i vores øjne dem, der har mest på spil og det er jordejerne. Hvis vi kan få en god dialog, hvor jordejerne kan se at det giver mening at gå med i det store ambitiøse projekt har vi vundet. Et godt eksempel er det nye store naturprojekt Termestrup Enge ved Mørke, hvor 85 hektar landsbrugsjord sættes delvist under vand. Dette projekt vil gavne både landmænd og miljøet og har FULD opbakning hele vejen rundt.
Ydermere vil et Kolindsund give øget livskvalitet til mange, nye gå-, cykel- og løberuter samt store turismemuligheder.

• (Etisk) økonomisk bæredygtighed 

Hvis der kommer mange besøgende, turister og brugere af et Kolindsund vil det give en afsmittende økonomisk effekt hos de handlende. Turismen kan blive stor og give et større afkast til hele Djursland i form af handel, guidede oplevelsesture og overnatninger i tætknyttede naturboligere og hotel/airbnb.​​​​​​​

 

2. Hvilke tiltag vil jeres parti anbefale, for at sikre borgerne mod de stigende regnmængder, vi kan vente i fremtiden?

Generelt vil vi arbejde frem mod at hver grundejer skal holde på regnvandet og udnytte det. Ved at se regnvand som en ressource og ikke et problem kan vi skabe brugbare løsninger, hvor regnvandet opsamles til brug i husholdningen (toiletskyl, vaskemaskine m.v.) samt havevanding. 
Vi skal som kommune ydermere skabe regnvandsforsinkelse på de offentlige arealer og hjælpe de store jordejere med løsninger, der sinker regnvandets vej til vandløb. Dette kan gøres via rekreative og flotte klimaparker/oaser.​​​​​​​

 

3. Andre kommentarer omkring gendannelse af Kolindsund.

I Alternativet mener vi, at det er vigtigt at have nogle ambitiøse visioner og mål – også selvom de ligger langt ude i fremtiden. En fuld gendannelse af Kolindsund kan tage tid, så derfor mener vi, at det er vigtigt at bryde det ned til etaper og komme igang hurtigst muligt. Når borgerne kan se de første faser realiseret er det ofte nemmere at forestille sig potentialet i det færdige projekt. 
Projektet vil selvfølgelig kræve stor kapital, så derfor vil vi foreslå en fælles finansieringsløsning for at forankre projektet bedst muligt, således at midlerne kommer fra puljer/fonde, staten, kommunerne, støtte fra erhvervslivet, støtte fra turistindustrien og ikke mindst crowdfunding fra private.
Hvis arbejdsgruppen bag Kolindsund kan udarbejde en seriøs forretningsplan vil det være nemmere at vise, hvordan projektet bliver en realitet. I denne forretningsplan skal indtægter fra turisme, erhverv (fiskeri, muslingefarme m.v.) og lokal handel selvfølgelig være med. Ydermere bør i få et bud fra Dansk Naturfredningsforening på, hvor meget projektet vil styrke kommunernes naturkapital (www.biodiversitet.nu/naturkapital).
I sidste ende kommer det blot ned til om der er bred vilje til at skabe dette projekt og viljen til det har Alternativet!